บริการให้เช่ารถบัส | บริษัท น้ำเพ็ชร์ เวิลด์วายด์ จำกัด

บริการเช่ารถบัส เช่ารถตู้ ตลอด 24 ชั่วโมง

รถบัสหนึ่งชั้น (A)

Bus Brand Sunlong
Seat Capacity ~40 Seats
Suitability Shuttle, Field trip, Observe Activity, Merit Trip
Wheel base 6 wheels
Fuel Type Diesel
Year 2019
Height 3.8 meters