ร่วมงานกับเรา : สมัครงาน ขับรถบัส ขับรถตู้ ธุรการ

พนักงานธุรการ, ประสานงาน, เสมียน

คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย – หญิง
 • อายุ 20-36 ปี
 • วุฒิ ปวช, ปวส, ปริญญาตรี
 • มีความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Internet, Email
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการมาก่อน
 • มีที่พักใกล้ที่ทำงาน (หัวลำโพง, ปทุมวัน, สามย่าน)
ลักษณะงาน
 • รับโทรศัพท์ เพื่อ ประสานงานระหว่างลูกค้า และพนักงานขับรถ
 • จัดเอกสาร และทำรายงาน โดยโปรแกรม Word, Excel
 • ตรวจสอบและติดตามการทำงานของพนักงานขับรถ
รายได้ และ สวัสดิการ
 • รายได้14,000บาท และมีการปรับเพิ่มขึ้นในอนาคต
 • มีประกันสังคม, โบนัสประจำปี, เบี้ยเลี้ยง, เบี้ยขยัน, และเงินช่วยเหลืออื่นๆ (พิจารณาจากความขยันและความตั้งใจในการทำงาน)
สนใจร่วมงานติดต่อ 02-222-5196

พนักงานขับรถบัสปรับอากาศ

คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย
 • อายุ 27-45 ปี
 • มีประสบการณ์ในการขับรถบัสปรับอากาศ 1 ปี ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่ชนิดที่ 2 , สำหรับขับรถบัส รถบรรทุก รถทัวร์
 • สามารถนอนรถได้ (แต่สามารถจัดเวลากลับบ้านพักได้)
 • เป็นคนที่มีบุคลิกท่าทางดี น่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย<
 • เป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง ไม่มีปัญหาเรื่องเวลาทำงาน, สู้งาน
 • เป็นคนไม่ติดเหล้า, และยาเสพติดให้โทษ
ลักษณะงาน
 • ขับรถบัส รับ-ส่งนักศึกษา, เจ้าหน้าที่สายการบิน, วิ่งทัวร์ (แล้วแต่งานที่ได้รับมอบหมาย)
 • ดูแลรถ และทำความสะอาดรถเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวิ่งงาน
รายได้ และ สวัสดิการ
 • รายได้มากกว่า 20,000.-ขึ้นไป และมีการปรับเพิ่มขึ้นในอนาคต
 • มีประกันสังคม, โบนัสประจำปี, เบี้ยเลี้ยง, เบี้ยขยัน, และเงินช่วยเหลืออื่นๆ (พิจารณาจากความขยันและความตั้งใจในการทำงาน)
สนใจร่วมงานติดต่อ 02-222-5196

พนักงานขับรถตู้

คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย
 • อายุ 25-40 ปี
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ
 • มีประสบการณ์ในการขับรถตู้ 1 ปี ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่ชนิดที่ 2
 • เป็นคนที่มีบุคลิกท่าทางดี น่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
 • เป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง ไม่มีปัญหาเรื่องเวลาทำงาน, สู้งาน
 • เป็นคนไม่ติดเหล้า, และยาเสพติดให้โทษ
ลักษณะงาน
 • ขับรถตู้ รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่สายการบินต่างๆ จากโรงแรมในกรุงเทพฯ-ส่งสนามบินสุวรรณภูมิ (แล้วแต่งานที่ได้รับมอบหมาย)
 • ดูแลรถ และทำความสะอาดรถเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวิ่งงาน
รายได้ และ สวัสดิการ
 • รายได้มากกว่า 15,000.-ขึ้นไป และมีการปรับเพิ่มขึ้นในอนาคต
 • มีประกันสังคม, โบนัสประจำปี, เบี้ยเลี้ยง, เบี้ยขยัน, และเงินช่วยเหลืออื่นๆ (พิจารณาจากความขยันและความตั้งใจในการทำงาน)
สนใจร่วมงานติดต่อ 02-222-5196

ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล-ช่วงล่างรถบรรทุก, รถใหญ่, รถบัส

คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย
 • อายุ 25-45 ปี
 • มีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องยนต์, ช่วงล่างรถบัส, รถใหญ่ทุกชนิด
 • มีประสบการณ์มานาน
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีความอดทนและขยัน
 • เป็นคนไม่ติดเหล้า, และยาเสพติดให้โทษ
ลักษณะงาน
 • ซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล-ช่วงล่างรถบรรทุก, รถใหญ่, รถบัส
 • ตรวจเช็คอาการรถ และซ่อมบำรุง
รายได้ และ สวัสดิการ
 • รายได้ ตามความสามารถ และมีการปรับเพิ่มขึ้นในอนาคต
 • มีประกันสังคม, โบนัสประจำปี, เบี้ยเลี้ยง, เบี้ยขยัน, และเงินช่วยเหลืออื่นๆ (พิจารณาจากความขยันและความตั้งใจในการทำงาน)
สนใจร่วมงานติดต่อ 02-222-5196

พนักงานส่งเอกสาร แมสเซนเจอร์

(มีมอเตอร์ไซต์ของบริษัทไว้ใช้ระหว่างปฏิบัติงาน)
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย
 • อายุ 25-35 ปี
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ เกิน 1 ปี
 • มีประสบการณ์ 1ปี ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีความอดทนและขยัน
 • เป็นคนไม่ติดเหล้า, และยาเสพติดให้โทษ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ (ไม่ดึกมาก)
 • มีบ้านพักใกล้ที่ทำงาน (แถวหัวลำโพง, ปทุมวัน, สามย่าน)
 • มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน
 • ส่งเอกสาร,วางบิล, เก็บเช็ค
 • จัดซื้ออะไหล่, ส่งอะไหล่
 • ดูแลและทำความมอเตอร์ไซต์ของบริษัท
รายได้ และ สวัสดิการ
 • รายได้10,000.- ขึ้นไป และมีการปรับเพิ่มขึ้นในอนาคต
 • มีประกันสังคม, โบนัสประจำปี, เบี้ยเลี้ยง, เบี้ยขยัน, และเงินช่วยเหลืออื่นๆ (พิจารณาจากความขยันและความตั้งใจในการทำงาน)
สนใจร่วมงานติดต่อ 02-222-5196