Our Service

Reservation

Tracking GPS

Safety

Facility

Long term rental


About Us

บริษัท น้ำเพ็ชร์ เวิลด์วายด์ จำกัด ได้ให้บริการรถเช่าด้วยประสบการณ์การทำงานมากว่า 40 ปี ระยะเวลาตลอดมาที่ลูกค้าได้มอบความไว้วางใจ ทำให้บริษัทรับรองได้ถึงบริการ คุณภาพ และความปลอดภัยที่ให้บริการแก่ลูกค้า ทางบริษัทได้ให้บริการรถเช่าในหลากหลายประเภท ทั้งรถตู้ รถบัส รถโค้ช และรถทัวร์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและความเหมาะสมในการเดินทาง

Bus Information

Our Company provide Van, Bus, Coach with 30, 40 to 50 seat single deck or double deck bus

รถลิมูซีน

ทางบริษัทมีให้บริการรถเก๋งลีมูซีนเพื่อรับส่งคุณลูกค้าจากท่าอาศยานไปยังจุดหมายปลายทางหรือจากสถานที่พักไปยังท่าอากาศยาน เพื่อความสะดวกสบายและรวดเร็วตลอดการเดินทาง

รถบัสสองชั้น

รถบัสสองชั้นของทางบริษัทมีให้บริการในจำนวนประมาณ 50 ที่นั่งเพื่อความเหมาะสมในเส้นทางการเดินรถ และเพื่อการเดินทางตามความต้องการในจำนวนกลุ่มคนของทางลูกค้า พร้อมทั้งที่นั่งชั้นล่างซึ่งออกแบบมาในลักษณะโซฟาเพื่อความสะดวกในการสังสรรค์ระหว่างเดินทาง

รถบัสชั้นเดี่ยว

รถบัสชั้นเดียวของทางบริษัทมีให้บริการในจำนวนประมาณ 30 ถึง 40 ที่นั่งเพื่อความเหมาะสมในเส้นทางการเดินรถ และเพื่อการเดินทางตามความต้องการในจำนวนกลุ่มคนของทางลูกค้า พร้อมทั้งบันไดขึ้นลงภายในรถโดยสารที่สะดวกสบายและพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวาง

รถตู้

รถตู้ที่ทางบริษัทได้ให้บริการนั้นมีทั้งในรูปแบบของรถตู้มาตรฐานเพื่อการเช่าสัญญา หรือการติดต่อรถตู้เพื่อการท่องเที่ยวส่วนตัว ซึ่งภายในจะมีการตกแต่งเพื่อการอำนวยความสะดวกสบายตลอดการเดินทางท่องเที่ยวของลูกค้าทุกท่าน

Portfolio

Customers are our top priority, we had providing service to many organization and firm across the country and around the world including government firm, top university in Thailand, and many airlines for a long time

96-98 Rama4Rd. Taladnoi Sampantawong Bangkok 10100

Tax ID 0105555130979

Call
Fax
E-mailLine